Борлуулагчийн сонирхлын маягт

Perfect Descent одоогоор бүтээгдэхүүний эрэлт ихтэй, нийлүүлэлт хязгаарлагдмал байгаа тул шинэ борлуулагчдыг хүлээн авахгүй байна. Та энэхүү сонирхлын маягтыг чөлөөтэй бөглөх боломжтой бөгөөд үйлдвэрлэлийн хүчин чадал сайжрах үед бид холбогдох болно.