Гарын авлага

Perfect DEscent 230 Series Auto Belay үйл ажиллагааны гарын авлагын нүүр хуудас

230 Төгс буух авто мөрний ажиллагааны гарын авлага

Төгс удамтай ихэр хаврын үзлэгийн нэмэлт

Төгс буух авто хавтгай хаврын хяналтын хаврын хяналтын нэмэлт

EN Perfect Descent Auto Belay Gate хэрэглэгчийн гарын авлага Rev 03-2019 хавтас

Perfect Descent Belay Gate-ийн хэрэглэгчийн гарын авлага

Төгс уруудах 220 цувралын авто мөрний ажиллагааны гарын авлагын нүүр хуудас

220 Төгс буух авто мөрний ажиллагааны гарын авлага

Өөр хэлээр татаж авах:

БНХАУ-ын, ФранцынГерманы, Италийн, Япон, Испанийн

EN Perfect Descent Auto Belay орлуулах оосортой холбоотой заавар - Шууд хөтөч хурдны хөтөч - Model 220 - Rev 03-2019 хавтас

Загвар 220/230 Төгс буух авто оосор солих оосортой гарын авлага

EN Perfect Descent Belay Bar бэхэлгээний хэрэгсэл Rev 04-2019 хавтас

Perfect Descent Belay Bar холбох хэрэгсэл ашиглах гарын авлага

Төгс буудлыг цэвэрлэх, ариутгах заавар

Төгс буудлыг цэвэрлэх, ариутгах заавар